agenda van Via Regalis

Wat staat er in de planning?

Momenteel werkt het koor aan een programma rond de “Mass for Four Voices” van de engelse componist uit de late renaissance William Byrd (1543-1623). Een kerkelijke mis in de rooms katholieke traditie omvat een aantal rituelen die ieder voorafgegaan worden door een stuk muziek; het Kyrië, bij voorbeeld, het Gloria, het Angus Dei, etcetera. In onze interpretatie laten wij nu de rituelen achterwege, en vullen de ontstane ruimtes met muziek, die ofwel aansluit danwel contrasteert met de mismuziek. We zijn zelf zeer benieuwd naar het resultaat, maar hebben nog geen datum geprikt voor een uitvoering van het resultaat.

Ondertussen zal het koor dit jaar weer een bijdrage leveren aan de 4 mei herdenking, in de dorpskerk te Leiderdorp.

Ons meest recente concert: 24 maart uur, in de Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, te Leiden

Dit concert omvatte een programma met werk van componisten uit het noorden. Geheel in het teken van onze huidige traditie beweegt het programma zich weer van oud naar nieuw. In dit geval beginnen we wel heel vroeg in de muziekhistorie, met een IJslands gedicht uit de 12e eeuw, weliswaar getoonzet in de 20e eeuw, maar toch.. Het nieuwe werk is van de beroemde Arvo Pärt, wiens noordelijke wieg in de Baltische staten stond, en van de zeer sfeervolle Noor Ola Gjeilo. Tussen die twee uitersten qua tijdspanne doen wij werk van een – noordelijke – Italiaan, Antonio Vivaldi uit Venetië, en een noordelijke Lichtensteiner Josef Rheinberger. (Oké, het vergt soms wat creativiteit om thema en inhoud afgestemd te krijgen). Bij het werk van de laatste twee werd het koor begeleid door orgel en vijf strijkers. Het andere werk werd a capella opgevoerd.

En wat hebben we zoal meer gedaan

In 2022 heeft het koor gewerkt aan een programma met werk van Engelse en Amerikaanse componisten. Ambitie is ons niet vreemd: wij doorliepen de muziekhistorie in die landen van de 16e eeuw tot heden. De oude stukken komen vanzelfsprekend uit Engeland, werken van onder andere John Dowland en Thomas Morley. Werk uit de 19e en vroege 20e eeuw is van Gustav Holst en Edward Elgar. Het recente werk kwam uit de Verenigde Staten, met prachtige stukken van Morten Lauridsen, een stuk van de populaire Eric Whitacre, en minimal music van Philip Glass. Het programma is een paar keer opgevoerd, onder andere in de Lokhorstkerk, een mooie schuilkerk in de Pieterswijk te Leiden.

Ook werd de 4 mei viering dat jaar door het koor opgeluisterd, en wel in Oegstgeest.

In 2019 heeft het koor twee optredens gedaan. We werkten mee aan de 4 mei herdenking in Leiderdorp, met onder andere de uitvoering van ‘Nunc Dimittis’, ofwel gregoriaanse strofen uit anonieme 16e eeuwse Leidse koorboeken. Maar ook een werk van de 20e eeuwse componist Richard Farrant. In november hebben we gezamenlijk met het Wassenaars Kamerkoor een optreden verzorgd in de Dorpskerk te Wassenaar. Op het programma stond het o-zo-mooie Requiem van Gabriel Fauré.

In 2018 hebben wij gewerkt aan een programma – Fleurs et Scenteurs – waarin we de Franse koormuziek volgden in haar ontwikkeling van de 15e naar de 20e eeuw. Het programma is tweemaal opgevoerd, één maal in een concertzaal in Leiden, en één maal – op Paaszondag – op een bijeenkomst in de gevangenis te Alphen aan de Rijn. Toegang aldaar was beperkt tot mensen die een misdaad hebben gepleegd. Verder hebben we een tweetal optredens verzorgd in zorginstellingen in Wassenaar en Den Haag.

Vanwege een recente estafette van het dirigeerstokje zijn er in 2017 geen uitvoeringen geweest.

In 2016 hebben we, ook weer in samenwerking met het Wassenaars Kamerkoor, de Johannes Passie van Bach, aangepast voor kleine bezetting, uitgevoerd in de Dorpskerk te Wassenaar. Ook hebben we opgetreden als projectkoor voor het afstuderen van Oksana Kryuchkova als dirigent in de Duitse kerk te Den Haag op 25 juni.

Ons hoogtepunt voor 2015 was een uitvoering van het requiem van Maurice Duruflé, in Wassenaar

In 2014 hebben we zowel de Paas- als de Kerstviering opgeluisterd met toepasselijke koormuziek. Met Pasen waren wij in de oud-katholieke St-Vituskerk in Hilversum, en met Kerst in de Leiderdorpse Dorpskerk.

2013: twee optredens, in de Lutherse Kerk, te Leiden en het dorpskerkje van Hoogmade, met een gevarieerd programma, van de 15e eeuwse Thomas Luis de Victoria tot de 20e eeuwse Morten Lauridsen, en alles daartussen.

2012: Doorgaans springt ons repertoire van de 17e naar de 20e eeuw en weer terug, en slaan we de romantiek over. Zo niet in 2012. Wij voeren de Petite Messe Solenelle uit, prachtig stuk voor piano en koor, van Gioacchino Rossini. Plaats van uitvoering: Schermerhorn

2010 was opmerkelijk in die zin, dat het koor een bijdrage leverde aan de 15e Korendag Monnickendam, een traditioneel festijn.

Nou, nog eentje dan: In 2007 hebben we de driehonderdste geboortedag van Dieterich Buxtehude (1637-1707) herdacht met een concert. Buxtehude was een componist waar Johan Sebastiaan Bach een groot fan van was, dus wij vonden dat we niet achter konden blijven.